Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по аудиториям

АудиторияПара  
 
101 
2 
3 
4 
5 
6 
 
10м1Князев С.Е. ТО - 161с
Устройство автомобилей
2 
3 
4 
5 
6 
 
111Базрова Е.А. СЗ - 181с
Физкультура
2 
3Базрова Е.А. СД - 181с
Физкультура
4Базрова Е.А. ОС - 181п
Физкультура
5 
6 
 
121 
2Голубь С.А. МЛ - 181п
Физкультура
3Голубь С.А. МЛ - 182к
Физкультура
4Голубь С.А. СВ - 171п
Физкультура
5 
6 
 
12м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
131Ледовских А.А. МЛ - 161п
Безопасн.жизн.
2Ледовских А.А. МЛ - 162к
Безопасн.жизн.
3 
4Ледовских А.А. СВ - 181п
ОБЖ
5 
6 
 
13м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
14м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
151Капранов А.Н. СЗ - 171с
История
2Капранов А.Н. МЛ - 182к
История
3Капранов А.Н. СВ - 171п
История
4Капранов А.Н. СД - 181с
Обществоведение
5Капранов А.Н. ТО - 181с
История
6 
 
15м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
16м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
211 
2Опрышко Н.А. ОС - 181п
Литература
3 
4Опрышко Н.А. МЛ - 182к
Литература
5 
6 
 
21м1 
2Ушакова О.А. ТО - 171с
Техническая механика
3Ушакова О.А. ТО - 161с
Метрология, станд.и сертиф.
4 
5 
6 
 
221Таныгина А.Р. МЛ - 182к
Физика
2Таныгина А.Р. СД - 181с
Естествознание
3Таныгина А.Р. СЗ - 181с
Физика
4Таныгина А.Р. ТО - 181с
Физика
5 
6 
 
22м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
23 лаборатория1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
23м1 
2Шкатов В.А. МЛ - 161п
ПТЭ
3Шкатов В.А. МЛ - 161п
Охрана труда
4 
5 
6 
 
24м1Суринов Ю.А. МЛ - 162к
ПТЭ
2 
3Суринов Ю.А. МЛ - 162к
Охрана труда
4 
5 
6 
 
25м1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
261 
2 
3 
4 
5 
6 
 
26м1Рыжов В.А. СВ - 161п
Техника и техн.ручн.дуг.св.
2 
3Рыжов В.А. СВ - 161п
Техника и техн.ручн.дуг.св.
4Рыжов В.А. СВ - 161п
Техника и техн.ручн.дуг.св.
5 
6 
 
311Лукьянчикова О.Н. ТО - 151с
ТО и ремонт авт.тр-та
2Лукьянчикова О.Н. ТО - 151с
ТО и ремонт авт.тр-та
3Лукьянчикова О.Н. ТО - 151с
ТО и ремонт авт.тр-та
4 
5 
6 
 
321Клименко Е.В. СЗ - 161с
Практика геодезическая
2Клименко Е.В. СЗ - 161с
Практика геодезическая
3Клименко Е.В. СЗ - 161с
Практика геодезическая
4 
5 
6 
 
331Федорова Ю.Г. СВ - 181п
Литература
2Федорова Ю.Г. СВ - 171п
Русский язык
3Федорова Ю.Г. МЛ - 171п
Русский язык
4Федорова Ю.Г. МЛ - 171п
Литература
5 
6 
 
341Тугуши Э.Г. ТО - 171с
Информатика
2Тугуши Э.Г. ТО - 161с
ИС
3Тишевская Г.С. СЗ - 151с
Иностранный язык
4Тугуши Э.Г. МЛ - 181п
Информатика
5Тугуши Э.Г. ОС - 181п
Информатика
6 
 
351 
2Валова О.В. СД - 161с
Анализ фин-хоз деят-ти
3Сушкова О.В. СД - 161с
Налоги и налогообл.
4 
5 
6 
 
361Савишина И.В. ТО - 171с
Информатика
2Савишина И.В. ТО - 161с
ИС
3Савишина И.В. СЗ - 171с
Информатика
4Сушкова О.В. СД - 171с
Страховое дело
5 
6 
 
371Лавровская Н.В. ОС - 181п
Информатика
2Лавровская Н.В. СЗ - 171с
Математика
3Тугуши Э.Г. СЗ - 171с
Информатика
4Лавровская Н.В. МЛ - 181п
Информатика
5Лавровская Н.В. СД - 171с
Математика
6 
 
381Петрова С.Н. СД - 161с
План-е и орг.продаж
2Петрова С.Н. СД - 171с
Посредн.продажи в страх
3Петрова С.Н. СД - 171с
Посредн.продажи в страх
4Петрова С.Н. СД - 161с
План-е и орг.продаж
5 
6 
 
391Политова О.В. МЛ - 171п
Иностранный язык
2Политова О.В. СД - 151с
Иностранный язык
3Политова О.В. ОС - 181п
Иностранный язык
4Тишевская Г.С. СЗ - 171с
Иностранный язык
5 
6 
 
411Дубовых Н.Н. СВ - 171п
Физика
2Дубовых Н.Н. СВ - 181п
Физика
3Лавровская Н.В. МЛ - 181п
Математика
4 
5 
6 
 
421Распопова Л.М. МЛ - 181п
Химия
2Распопова Л.М. МЛ - 171п
Химия
3Распопова Л.М. СВ - 181п
Химия
4Распопова Л.М. СЗ - 151с
Экол.осн.природоп.
5 
6 
 
431Шкатова Г.А. СД - 151с
Оценка ущерба и страх.возмещение
2Шкатова Г.А. СВ - 161п
Основы экономики
3Шкатова Г.А. СД - 151с
ДПО страх.выплат
4Шкатова Г.А. СД - 151с
Оценка ущерба и страх.возмещение
5 
6 
 
441Сиротина Д.И. СЗ - 151с
Учет и контроль
2Сиротина Д.И. СЗ - 151с
Организ.технолог.процессов
3 
4 
5 
6 
 
451 
2 
3Усова Л.А. ТО - 171с
Инж.графика
4 
5 
6 
 
461 
2 
3 
4 
5 
6 
 
471Сушкова Т.А. СД - 181с
Математика
2Сушкова Т.А. СЗ - 181с
Математика
3Сушкова Т.А. ТО - 181с
Математика
4 
5 
6 
 
481Лазина Л.Ю. МЛ - 171п
Иностранный язык
2Лазина Л.Ю. СД - 151с
Иностранный язык
3Лазина Л.Ю. ОС - 181п
Иностранный язык
4Лазина Л.Ю. СЗ - 171с
Иностранный язык
5 
6 

 

Обновлено: 18.09.2018 в 11:02.